LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 22
Podopieczna mając zlecenie na pieluchomajtki, wystawione przez upoważnionego lekarza zgodnie z przepisami prawa, ma prawo do refundacji

A.
B.
C.
D.