LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 31
Opiekun medyczny po zmianie worka stomijnego pacjentowi przebywającemu w szpitalu, zużyty worek powinien wrzucić do pojemnika na odpady wyłożonego workiem koloru

A.
B.
C.
D.