LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 8
Opiekując się osobą niesamodzielną w jej domu, opiekun powinien

A.
B.
C.
D.