LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 16
Aktywizacja 73-letniego podopiecznego z cechami demencji, poruszającego się przy pomocy balkonika, powinna polegać przede wszystkim na

A.
B.
C.
D.