LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 9
Podczas wykonywania przez podopiecznych gimnastyki porannej opiekun zauważył, że jeden z nich chorujący na cukrzycę zbladł, jest przytomny, spocony na twarzy, ma chłodne, mokre i drżące dłonie, bełkotliwą mowę. W takim przypadku opiekun powinien

A.
B.
C.
D.