LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 23
Głównym zadaniem opiekuna medycznego w opiece nad 62-łetnią kobietą, po udarze niedokrwiennym mózgu z niedowładem połowiczym prawostronnym jest

A.
B.
C.
D.