LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 7
Podstawowym celem rehabilitacji osób z rozpoznaną chorobą Parkinsona jest podtrzymywanie aktywności ruchowej, co w początkowym okresie choroby polega głównie na

A.
B.
C.
D.