LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 1
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 30 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi, jednorazową maszynkę po goleniu zarostu na twarzy pacjenta opiekun powinien włożyć do

A.
B.
C.
D.