LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 13
W zapobieganiu wystąpienia tzw. stopy cukrzycowej u osoby chorej na cukrzycę należy uwzględnić

A.
B.
C.
D.