LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 21
Środkiem transportu i manipulacji o ograniczonym zasięgu służącym do przemieszczania produktów w pionie i poziomie, a także pod odpowiednim kątem jest

A.
B.
C.
D.