LOGOWANIE

KWALIFIKACJA MS4 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 13
Stan świadomości osoby z niepełnosprawnością ocenia się przede wszystkim na podstawie

A.
B.
C.
D.