LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 41
Ocena wykonywanych prac logistycznych w ramach zintegrowanego systemu jakości musi być zgodna z

A.
B.
C.
D.