LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU22 + AU32 - CZERWIEC 2007

Pytanie nr 37
Pracownik magazynu podczas wykonywania prac przeładunkowych upadł i złamał kość przedramienia. Udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy, należy

A.
B.
C.
D.