LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 22
Do jakiego rodzaju maszyn elektrycznych zalicza się silnik reluktancyjny?

A.
B.
C.
D.