LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 31
Do której grupy urządzeń elektrycznych zalicza się przekładnik prądowy?

A.
B.
C.
D.