LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 3
W jakim stanie pracy transformatora wyznacza się jego napięcie zwarcia?

A.
B.
C.
D.