LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 38
Jakiego typu cewkę indukcyjną przedstawia się symbolem graficznym pokazanym na rysunku?
A.
B.
C.
D.