LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 12
Jakiego rodzaju silnik pokazano na schemacie?
A.
B.
C.
D.