LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 12
Do jakiej grupy materiałów zalicza się karborund?

A.
B.
C.
D.