LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 36
Jak nazywa się element oznaczony Q1 na przedstawionym schemacie?
A.
B.
C.
D.