LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 34
Na którym rysunku przedstawiono schemat połączenia uzwojeń transformatora pracującego w układzie Dy?
A.
B.
C.
D.