LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 39
Które z wymienionych oznaczeń literowych przewodów nie dotyczy przewodu z żyłami wielodrutowymi?

A.
B.
C.
D.