LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 21
W jakim celu stosuje się odłącznik w obwodzie elektrycznym?

A.
B.
C.
D.