LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 19
Które z wymienionych urządzeń stanowi zabezpieczenie maszyny elektrycznej przed przegrzaniem wywołanym przesłonięciem wlotu powietrza przewietrznika?

A.
B.
C.
D.