LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 34
Które z wymienionych urządzeń elektrycznych charakteryzują się zdolnością wyłączania prądów zwarciowych?

A.
B.
C.
D.