LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 24
W jakim celu w maszynach elektrycznych prądu stałego stosuje się uzwojenie kompensacyjne?

A.
B.
C.
D.