LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 3
Element oznaczony symbolem n > w układzie silnika elektrycznego przedstawionego na schemacie odłącza kondensator CA w sytuacji, gdy
A.
B.
C.
D.