LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 12
Które oznaczenie dotyczy zacisków uzwojenia komutacyjnego maszyny prądu stałego?

A.
B.
C.
D.