LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 24
Którym z przedstawionych na rysunkach narzędzi dokręca się śruby z określonym momentem siły?
A.
B.
C.
D.