LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 17
Do czego służy narzędzie przedstawione na rysunku?
A.
B.
C.
D.