LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 19
Którego elementu należy użyć, aby przymocować do blaszanego podłoża stycznik przedstawiony na zdjęciu?
A.
B.
C.
D.