LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 7
Na którym rysunku przedstawiono nit zrywalny?
A.
B.
C.
D.