LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 16
Do realizacji układu przedstawionego na schemacie należy zastosować stycznik Q21 z następującą liczbą i rodzajem styków:
A.
B.
C.
D.