LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 13
W celu wyznaczenia rezystancji jednej żyły przewodu przedstawionego na rysunku należy wykonać pomiar między punktami 1 oraz
A.
B.
C.
D.