LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 28
Którą część zamienną maszyny elektrycznej przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.