LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 34
Jak nazywa się silnik elektryczny, którego wirnik przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.