LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 36
W jaki sposób zwarcie międzyzwojowe w uzwojeniu D1 - D2 wpłynie na pracę silnika, którego schemat przedstawiono na rysunku?
A.
B.
C.
D.