LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 39
Który z wymienionych parametrów silnika indukcyjnego należy okresowo mierzyć?

A.
B.
C.
D.