LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 27
Której z wymienionych czynności nie można wykonać podczas konserwacji transformatora energetycznego bez wyłączania spod napięcia?

A.
B.
C.
D.