LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 24
W jakiej kolejności należy wykonać wymienione czynności przy montażu przedstawionego na rysunku stycznika, po wymianie cewki elektromagnesu?
A.
B.
C.
D.