LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 18
Do których zacisków jednofazowego silnika indukcyjnego należy podłączyć miernik, aby zmierzyć rezystancję uzwojenia pomocniczego?

A.
B.
C.
D.