LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 7
Która z wymienionych nastaw multimetru umożliwi pomiar przewodowego napięcia krajowej trójfazowej sieci elektroenergetycznej nn?

A.
B.
C.
D.