LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 18
Którą wielkość zmierzono miernikiem przedstawionym na rysunku?
A.
B.
C.
D.