LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 38
Które przyciski sterujące muszą zostać naciśnięte w celu załączenia stycznika pracującego w układzie pokazanym na schemacie, a które w celu jego wyłączenia?
A.
B.
C.
D.