LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 17
Prawidłowo działający układ, zmontowany według schematu przedstawionego na rysunku, charakteryzuje się tym, że
A.
B.
C.
D.