LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 38
Która z wymienionych czynności nie wchodzi w zakres oględzin urządzeń napędowych w czasie ruchu?

A.
B.
C.
D.