LOGOWANIE

KWALIFIKACJA EE5 - CZERWIEC 2017

Pytanie nr 14
Jak zmieni się moc i wartość prądu pobieranego przez elektryczny grzejnik jednofazowy, jeżeli w wyniku naprawy zmniejszeniu uległa rezystancja jego spirali grzejnej?

A.
B.
C.
D.