LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 29
W konosamencie w miejscu opisanym zwrotem "Carrier Name" należy wpisać dane

A.
B.
C.
D.