LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 37
Dokumentem niemającym charakteru wiążącego, który jest formą wyrażenia woli stron celem zawarcia w przyszłości po przeprowadzonych negocjacjach umowy, jest

A.
B.
C.
D.