LOGOWANIE

KWALIFIKACJA AU31 - CZERWIEC 2017 (test 2)

Pytanie nr 19
Kiedy upłynął ostateczny termin zapłaty za zrealizowane usługi, jeśli zgodnie z umową zapłata musiała nastąpić w ciągu 14 dni od daty wystawienia faktury?
A.
B.
C.
D.